GOZDNA IGRALNICA:

  • Doživljanje in spoznavanje gozda v njegovi raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
  • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do gozda.
  • Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanj gozda.