Globalna cilja:

 • Seznanjanje z zemljevidi, njihovo porabo in namenom.
 • Spodbujanje, razvijanje, doživljanje, spoznavanje in uživanje v ustvarjanju zemljevida.

Operativni cilji:

 • Otrok spoznava proces nastajanja in izdelovanja zemljevida.
 • Otrok se orientira na listu papirja.
 • Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno…) in se nauči orientacije v prostoru.

Dejavnosti otrok:

 • Spozna značilnosti in pomen zemljevidov.
 • Se pogovarja o izkušnjah od doma, o zemljevidih ter sodeluje v dialogu.
 • Opiše svojo izkušnjo, kdaj in kje je uporabljal zemljevid.
 • Sliši za pomen dogovorjenih znakov in legende.
 • Spozna načrt kraja in njegov pomen za spoznavanje značilnosti kraja.
 • Sodeluje v komunikaciji z odraslimi in vrstniki.
 • Razmišlja in išče idejo, izvirno rešitev nalog, kako izdelati lasten zemljevid.
 • Sodeluje pri iskanju in pripravi sredstev.
 • Komunicira in odgovarja na vprašanja.
 • Se uči uporabljat zemljevid, atlas, globus.
 • Se navaja na medsebojno pomoč in skupno delo.
 • Izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, ki jih dopolnjuje, postavlja, lepi na skupni zemljevid (pisemsko ovojnico, znamko, izkaznico za knjižnico…).
 • Uporablja tisk in črke v vsakdanjem kontekstu (npr. pismo- prepis naslova vrtca).
 • Ima možnost, spoznati simbole iz sveta odraslih, npr. cestne znake, zastave…
 • Posluša, opazuje, barva, riše in piše.
 • Sodeluje pri izdelovanju lastnega zemljevida mesta.
 • Na zemljevidu prepozna mesto, zna povedati in razložiti kje se kaj nahaja, najde določeno stavbo, pozna pomen, delo…
 • Na zemljevidu se znajde in zna orientirati.
 • Poveže pretekle izkušnje v mestu, z zemljevidom.
 • Zemljevid predstavi drugim otrokom in odraslim v vrtcu. Ob tem uporablja nove besede: zemljevid, merilo, legenda, globus.