Spočiti, zadovoljni in radovedni v novo šolsko leto, 2017/18!