ZDRAVJE V VRTCU

ZDRAVJE V VRTCU

Skozi celoletni projekt zdravje v vrtcu, ki poteka na nivoju vrtca Slovenske Konjice, je sredinčke obiskala medicinska sestra ga. Suzana, Žanova mama. Skozi igro smo aktivno spoznavali poklic medicinske sestre in se seznanjali z zdravniško oskrbo.

V vrtcu,  skrbimo za zdravje z vsakodnevnimi gibalnimi minutami, bivanjem na prostem in z zdravo prehrano.

 

SODELOVANJE S POLICIJO

SODELOVANJE S POLICIJO

V okviru projekta Pasavček smo v vrtce povabili policista. Pokazal nam je svojo obleko, pripomočke…

Povedal nam je kako poteka njegovo delo, kakšno vlogo ima za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kako se v prometu varno vedemo…