Druženje ob igri otrok, staršev in strokovnih delavcev. Predstavitev utrinkov iz življenja v vrtcu.